Nyheter

Sen  2011 har Garantiasfalt som ett led i vårat miljöarbete investerat i nya miljövänligare maskiner och fordon. Sammanlagt har vi nu uppdaterat maskinparken med 64 år.

Under 2011 har vi som ett led i vårt arbetsmiljö arbete  investerat i en sprider, vilket skall bespara medarbetarna tungt arbete vid asfaltsläggning.